zondag 19 februari 2017

15 feb: Spreadsheets om stemmen op te tellen

Op 15 maart zullen spreadsheets worden gebruikt om de uitgebrachte stemmen bij elkaar op te tellen, schrijft minster Plasterk aan de Tweede Kamer. Usb-sticks zijn taboe, evenals met internet verbonden computers. Maar Kiesraad, VNG en NVVB hebben minister Plasterk ervan kunnen overtuigen dat uitsluitend handmatig optellen van stemtotalen teveel problemen oplevert.

Eind januari bleek de software die de laatste acht jaar de stemmen had opgeteld niet te deugen. Naar aanleiding daarvan besloot de minister twee weken geleden dat dit jaar alles met de hand zou moeten worden opgeteld. Daar komt hij nu dus weer van terug.

Dat roept wel vragen op, bijvoorbeeld of de computers waar die spreadheets op worden aangemaakt, met internet verbonden zijn gewéést en of daar malware op kan staan. En vervolgens wat eventuele malware zou kunnen uitrichten, gezien de verder in de procedure ingebakken veiligheidsmaatregelen zoals het vier-ogen-principe waar de brief van Plasterk aan de Kamer gewag van maakt.

Interessant is ook de vraag of veiligheidsexperts zijn geraadpleegd (of nog worden geraadpleegd) bij het bedenken van de procedure.

Dit zoekt 'Vertrouw Ons Nou Maar' allemaal nog uit.

zaterdag 18 februari 2017

1 februari: NVVB: Hacking verkiezingen 'kan nagenoeg uitgesloten worden'

Dat zegt de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken in een reactie op het afschaffen van de onveilige optelsoftware bij de verkiezingen. Hoe weet de NVVB zo zeker dat hacking uitgesloten is? Daarvoor zijn in de officiële reactie op de website van de NVVB twee argumenten te vinden. In de eerste plaats komt dat 'door enkele maatregelen' die verder niet worden gespecificeerd. Bij navraag blijkt de NVVB te doelen op het gebruik van 'standalone' computers, die dus niet op internet zijn aangesloten, en versleutelde usb-sticks.

In de tweede plaats 'omdat er ook nog altijd teruggevallen kan worden op de papieren processen-verbaal waarin de uitslagen zijn vastgelegd'. De NVVB bedoelt hier dat de uitslag uit de optelsofware kan worden vergeleken met handmatig opgetelde totalen.


woensdag 1 februari 2017

Plasterk schaft optelsoftware af, laat veel vragen open

Minister Plasterk heeft het enig juiste gedaan. Twee dagen na de ontdekking van tientallen gebreken in de software waarmee handmatig getelde stemmen worden ingevoerd en opgeteld, maakte Plasterk bekend dat deze software niet meer zal worden gebruikt. Althans 'voor de komende verkiezingen', aldus Plasterk tegen RTL Nieuws.

Dat laat nog allerlei vragen open. Hoe zal het optellen van de stemmenaantallen dan wel in zijn werk gaan? En hoe zal eventuele nieuwe telsoftware worden gemaakt? Wat zijn de bevindingen van Fox-IT, dat nu nog bezig is met onderzoek van de gewraakte verkiezingssoftware? En gaan er koppen rollen bij de Kiesraad, die een vrij indrukwekkende incompetentie aan de dag heeft gelegd door niets te leren van de affaire rond de stemcomputer van tien jaar geleden en door het onderzoek van een student over precies deze software, zes jaar geleden, actief te negeren?

Als Plasterk wat dat betreft even slagvaardig is als bij het afschaffen van de brakke optelsoftware, horen we daar binnenkort meer over.