woensdag 31 mei 2017

Plasterk wast gemeenten de oren: niet stemmen met app

Minister Plasterk heeft in niet mis te verstane bewoordingen bekendgemaakt dat er geen proef komt met stemmen via een app, in ieder geval niet in de context van echte verkiezingen,

Verschillende gemeenten - Almelo, Emmen, Hollands Kroon, Molenwaard en Lingewaard - hadden zo'n proef aangekondigd, maar Plasterk laat de Tweede Kamer nu weten: 'De gemeenten komt ... geen ruimte toe om ten aanzien van de wettelijke verkiezingen eigen keuzes te maken. Ik ben dan ook van mening dat het niet aan de gemeenten is zelf vormen van elektronisch stemmen voor wettelijke verkiezingen te beproeven.' De  minster doet dit in antwoord op vragen van het SP-Kamerlid Ronald van Raak.

Plasterk laat duidelijk merken dat hij de betrokken ambtenaren het nog één keer heeft uitgelegd: 'De betrokken gemeentebestuurders zien onder ogen dat elektronisch stemmen (in welke vorm dan ook) bij verkiezingen niet mogelijk is, de wet- en regelgeving staat dat niet toe. Zoals gesteld in de antwoorden op de vragen van 25 april 2017 is het standpunt van het kabinet dat aan het stemmen per internet veel risico’s kleven. Die risico’s zijn de afgelopen periode alleen maar toegenomen, als gevolg van cyberdreigingen.'

De gemeenten hebben er nooit een geheim van gemaakt dat ze de app wilden gebruiken voor schaduwverkiezingen. Dat mag dus niet, Plasterk heeft ze gedwongen 'dat onder ogen te zien.' Zolang deze minister de baas is, is de discussie gesloten. Maar lang is dat niet meer...

zaterdag 6 mei 2017

Plasterk tegen proef gemeenten met mobiel stemmen

Het initiatief van onder andere de gemeente Almelo tot een proef met stemmen via de smartphone, kan niet rekenen op de zegen van minister Plasterk. Plasterk wijst erop dat proeven zinloos zijn als er niet van te voren door de rijksoverheid eisen zijn gesteld aan de gebruikte technieken. De minister noemt nog niet eens dat stemmen via internet (en dus ook via smartphones) al in 2014 door een rapport van Verdonk, Klooster & Associates de grond in is geboord. Interessant bij dit bericht van Tweakers zijn de reacties van technisch onderlegde lezers.