vrijdag 16 december 2016

'Hertellingen waren alleen in naam hertellingen'

Twee juristen die actief zijn voor ex-presidentskandidaat Jill Stein leggen uit wat er niet deugt aan de hertellingen in de VS, in een opiniestuk in de Washington Post. Een voorbeeld: in de enige staat waar de hertelling compleet is geweest, Wisconsin, zijn de stembiljetten gewoon opnieuw elektronisch geteld. Eventuele problemen met de telmachines komen zo natuurlijk nooit aan het licht. Niettemin concludeert een 'expert in verkiezingsrecht' in de Huffington Post: '...the results were not corrupted in any way...'

Wie beide stukken leest, kan niet anders dan concluderen dat het verkiezingssysteem in de VS een puinhoop is. Brakke stemcomputers, hoge drempels voor hertellingen, slechte regels voor wat een hertelling moet inhouden en ondeskundige of onwillige officials - die bijvoorbeeld een handmatige hertelling weigeren - zorgen dat zoiets essentieels als het verifiëren van de verkiezingsuitslag feitelijk onmogelijk is. Een absurditeit is bijvoorbeeld dat op sommige plaatsen in Michigan de hertellingen volgens de wet niet konden plaatsvinden omdat het aantal uitgebrachte stemmen niet klopte met het aantal kiezers. Dus juist als duidelijk is dat er iets is misgegaan, verbiedt de wet een hertelling.

Volgens het opiniestuk van haar juristen is het de verdienste van Stein dat het probleem nu duidelijk wordt. Maar het is moeilijk voor te stellen dat dit ooit nog goed komt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten