maandag 21 november 2016

13-10-2016: Minister Blok (VVD) sceptisch over digitaal stemmen

In het partijprogramma van de VVD staat: 'Stemmen doen we weer elektronisch. [...] Nederlanders in het buitenland moeten via internet kunnen stemmen.' Daarom was het opzienbarend dat minister Blok (Wonen) zich op 5 oktober tijdens een algemeen overleg met de Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken liet ontvallen dat hij na een 'leerproces' kritisch was geworden over elektronisch stemmen. Zo was hij tot de overtuiging gekomen dat hackpogingen niet denkbeeldig zijn en had hij ontdekt dat er bijna geen landen zijn die via internet stemmen (niet Letland of Litouwen zoals hij zei, maar Estland is het enige land dat dat alle kiezers aanbiedt). Ook was hij geschrokken van de kosten.

Wat Blok uniek maakt, is dat hij uit eigen beweging op zoek is gegaan naar echte informatie, zich heeft opengesteld voor feiten die  niet strookten met zijn bestaande gedachten, en op grond van wat hij vond zijn mening veranderde. En daarmee vraagtekens zette bij zijn partijlijn. Dat zie je weinig meer.


Security.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten