zondag 18 juni 2017

Russen hackten erop los in de VS

Russische hackers hebben voorafgaand aan de laatste presidentsverkiezingen in mogelijk wel 39 staten verkiezingssystemen gehackt. Ze keken rond in databases met kiezersgegevens en in ieder geval in Illinois probeerden ze dergelijke gegevens te veranderen of te wissen. Als dat was gelukt, hadden de betreffende kiezers mogelijk niet kunnen stemmen.

Dit meldt de zakelijke nieuwssite Bloomberg op grond van een gelekt NSA-document. De regering-Obama was zo verontrust dat ze de 'rode lijn' met Moskou gebruikte om de Russen te sommeren hiermee op te houden. Volgens het NSA-document zijn er uiteindelijk geen kiezersdata veranderd. Om welke reden de Russen zich in acht hebben genomen is niet bekend. De waarschuwing kan een reden zijn, het is ook denkbaar dat ze geen kans zagen de zeer diverse Amerikaanse systemen zo te hacken dat ze doorslaggevende invloed konden hebben. Er zijn nog steeds geen aanwijzingen dat de Russen de stemcomputers zelf zouden hebben beïnvloed. Die zijn weliswaar zeer slecht beveiligd maar ook zijn ze zeer divers en bovendien niet op internet aangesloten.

Naar aanleiding van het bericht van  Bloomberg wordt opnieuw gepleit voor betere beveiliging van de Amerikaanse overheidssystemen. En dat kan zeker geen kwaad. Maar het is dus ook mogelijk dat het gebrek aan standaardisatie de Amerikanen deze keer per ongeluk heeft gered, als een vorm van security by obscurity.


woensdag 31 mei 2017

Plasterk wast gemeenten de oren: niet stemmen met app

Minister Plasterk heeft in niet mis te verstane bewoordingen bekendgemaakt dat er geen proef komt met stemmen via een app, in ieder geval niet in de context van echte verkiezingen,

Verschillende gemeenten - Almelo, Emmen, Hollands Kroon, Molenwaard en Lingewaard - hadden zo'n proef aangekondigd, maar Plasterk laat de Tweede Kamer nu weten: 'De gemeenten komt ... geen ruimte toe om ten aanzien van de wettelijke verkiezingen eigen keuzes te maken. Ik ben dan ook van mening dat het niet aan de gemeenten is zelf vormen van elektronisch stemmen voor wettelijke verkiezingen te beproeven.' De  minster doet dit in antwoord op vragen van het SP-Kamerlid Ronald van Raak.

Plasterk laat duidelijk merken dat hij de betrokken ambtenaren het nog één keer heeft uitgelegd: 'De betrokken gemeentebestuurders zien onder ogen dat elektronisch stemmen (in welke vorm dan ook) bij verkiezingen niet mogelijk is, de wet- en regelgeving staat dat niet toe. Zoals gesteld in de antwoorden op de vragen van 25 april 2017 is het standpunt van het kabinet dat aan het stemmen per internet veel risico’s kleven. Die risico’s zijn de afgelopen periode alleen maar toegenomen, als gevolg van cyberdreigingen.'

De gemeenten hebben er nooit een geheim van gemaakt dat ze de app wilden gebruiken voor schaduwverkiezingen. Dat mag dus niet, Plasterk heeft ze gedwongen 'dat onder ogen te zien.' Zolang deze minister de baas is, is de discussie gesloten. Maar lang is dat niet meer...

zaterdag 6 mei 2017

Plasterk tegen proef gemeenten met mobiel stemmen

Het initiatief van onder andere de gemeente Almelo tot een proef met stemmen via de smartphone, kan niet rekenen op de zegen van minister Plasterk. Plasterk wijst erop dat proeven zinloos zijn als er niet van te voren door de rijksoverheid eisen zijn gesteld aan de gebruikte technieken. De minister noemt nog niet eens dat stemmen via internet (en dus ook via smartphones) al in 2014 door een rapport van Verdonk, Klooster & Associates de grond in is geboord. Interessant bij dit bericht van Tweakers zijn de reacties van technisch onderlegde lezers.

zondag 23 april 2017

Hier is in elk geval een burgemeester die het snapt

VNG Magazine

Almelo kan het zelf wel

Gemeente Almelo negeert megadossier digitaal stemmen en gaat lekker zelf experimenteren met stemmen via het mobieltje. Voorspelling: mensen vinden het prachtig en ach, wat kan er misgaan?

Tubantia

maandag 3 april 2017

Waarom de stemcomputer geen goed idee is

Dat is de titel van een artikel op de site van NTR's 'De Kennis van nu'. De redacteur heeft naast it-er Arjen Kamphuis ook ondergetekende geraadpleegd.

http://www.dekennisvannu.nl/site/artikel/Waarom-de-stemcomputer-geen-goed-idee-is/8977

vrijdag 31 maart 2017

Stemcomputer terug, welja

De meeste gemeenten willen terug naar stemmen per computer, maakte de NOS bekend op zondag 26 maart. Dat was geen nieuws; de gemeenten hebben dit altijd gevonden. Het enige nieuws was dat de NOS een onderzoek had laten doen met dit voorspelbare resultaat. Speciaal treurig was de opmerking van burgemeester Jorritsma van Eindhoven dat je, als je met een smartphone de verwarming kunt instellen, je er ook mee moet kunnen stemmen. Zie dit opiniestuk in het Eindhovens Dagblad voor een adequate reactie.

Het 'onderzoek' houdt op geen enkele manier rekening met de actuele stand van zaken. Die is dat er specificaties liggen voor een combinatie van stemprinter en stemmenteller, wat door verschillende commissies is beoordeeld als de meest veilige techniek. Zij het dat dit schreeuwend duur dreigt te gaan worden. De gemeenten en ook de NOS kunnen langzamerhand weten  dat goedkope 'stemcomputers' onveilig zullen zijn en veilige erg duur (en dat deze kosten zich elke tien jaar zullen herhalen, zoals wordt gememoreerd in dit opiniestuk in NRC). Ook is al jaren duidelijk dat stemmen via internet niet iets is dat we gaan doen bij wijze van oplossing, als stemmen per computer niet kan. Het is nog onveiliger, zelfs onbeveiligbaar, staat in dit rapport uit 2014. Stop met zeuren over stemmen via internet.

Het is het onhandelbare stembiljet dat het tellen zo lastig maakt, zo is terecht opgemerkt. Laten de gemeenten en ook de NOS beseffen dat minister Plasterk in 2013 het liefst onderzoek wilde doen naar het handige stembiljet dat hij in de NOS-reportage op zondagavond omhooghield. In plaats daarvan dwong VVD-kamerlid Joost Taverne hem na een uitgebreide lobby van de gemeenten tot het instellen van een commissie die nog maar eens over de stemcomputer moest nadenken. Als deze zinloze exercitie achterwege was gelaten, hadden we nu allang een handiger stembiljet en snellere, betrouwbaarder resultaten. Minister Plasterk voorvoelde dat blijkens dit citaat uit 2013 (Vertrouw ons nou maar, p.136):

'Ik denk niet dat wij een jarenlange discussie nodig hebben om elektronisch stemmen in te voeren. Dit heeft dus toch mijn voorkeur. Ik geef toe dat het een gok is, want mocht er na een half jaar uitkomen dat het geen begaanbare weg is, dan zeggen wij achteraf: waren wij nou maar voortvarender met die nieuwe biljetjes een nieuwe weg ingeslagen.'